Vragen over Chiropractie

Heb ik een verwijzing nodig voor chiropractie?

Nee. Een verwijzing van uw arts is niet noodzakelijk. Er zijn veel artsen, neurologen, orthopeden die verwijzen naar de praktijk. Echter, u hebt geen verwijzing nodig. Deze artsen, specialisten en tevens fysio- en mensendieck-therapeuten ontvangen, na instemming van de patiënt, een volledig verslag. Regelmatig worden wij benaderd door bedrijfs- en of verzekeringsartsen wanneer zij o.a. te maken hebben met personen die een ongeval hebben gehad, om andere redenen ziek zijn en bij WAO-keuringen. Ook zij ontvangen, na instemming van de patiënt, een volledig verslag.

Wordt chiropractie vergoed?

Chiropractische behandeling wordt al jarenlang vanuit het aanvullend pakket van de zorgverzekering vergoed. Geldeidelijk aan wordt deze vergoeding steeds beter, maar het zou nog beter moeten zijn. Vooral als men bedenkt dat met name voor rugklachten, chiropractie een zeer effectieve behandelingsmethode is.
Voor chiropractie geldt géén verplicht eigen risico (in 2019 is dit € 385) of een nog hoger vrijwillig eigen risico. Dit verplichte en vrijwillige eigen risico geldt namelijk alleen voor zorg uit de basisverzekering en dus niet voor zorg die door een aanvullende verzekering is gedekt.
Omdat de vergoeding per verzekeraar en per aanvullend pakket verschilt, hebben we voor uw gemak de vergoedingsregelingen op een rijtje gezet. Alle zorgverzekeraars verstrekken (soms gedeeltelijk) een vergoeding voor chiropractische behandelingen, mits de chiropractor aangesloten is bij de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA). Het aantal behandelingen en percentage van kosten dat vergoed wordt, verschilt per zorgverzekering. Meer informatie vind u op de site: chiropractievergoeding .

Wat moet ik meenemen bij het eerste consult?

Bij uw eerste consult moet u een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) en uw verzekeringspas meenemen.

Wat zijn de tarieven?

De tarieven per 1 februari 2022 zijn:
Eerste consult volwassen en kinderen: € 125,00 (Uitgebreid onderzoek en indien geïndiceerd behandeling)
Vervolgconsult: €75,00
Afspraken kunnen altijd worden gewijzigd, mits dit 24 uur van tevoren wordt gedaan via telefoon of e-mail. Niet nagekomen, geannuleerde, afspraken worden in rekening gebracht.

Hoe vindt de betaling van een consult plaats?

De consulten worden per bezoek voldaan, waarna u een nota ontvangt die u vervolgens zelf kunt indienen bij uw verzekeringsmaatschappij. U kunt contant of per PIN betalen.

Is chiropractie een ‘alternatieve geneeswijze’?

In tegenstelling tot veel andere landen, zijn in Nederland chiropractors door verzekeraars gerangschikt onder 'alternatieve geneeswijzers'. In veel andere landen worden chiropractoren erkend als 1e-lijns artsen die werkzaam zijn in ziekenhuizen en bij het ministerie van defensie. Meer informatie vindt u op de site van het NCA.

Hoe verhouden de opleidingseisen zich tot nederlandse artsen?

De studie in Engeland duurt officieel 5 jaar, waarvan het eerste jaar het ‘ extended year’ wordt genoemd. Dit is een voorbereidend jaar waarin je kennis van de basisvakken wordt bijgespijkerd zodat je goed voorbereid met de specifieke chiropractische vakken kunt beginnen in het eerste jaar. Als afgestudeerd fysiotherapeut stroom je vrijwel altijd in het eerste jaar van de studie in. Een Nederlandse arts voldoet al aan de voorwaarden en kan dus zondermeer terecht bij de studie chiropractie. Meer informatie over de opleiding in het Verenigd Koninkrijk vindt u op de site van het NCA.

Bestaat er een chiropractie-beroepsvereniging?

De NCA is de Nederlandse beroepsvereniging van de chiropractie. U kunt hier meer informatie vinden over de NCA, inclusief contact informatie. Alle chiropractoren die werkzaam zijn binnen de Chiropractische Centra zijn aangesloten bij de NCA.

Wat is de procedure bij klachten en geschillen?

Bespreek de klacht graag eerst met ons. We doen ons best om een bevredigende oplossing te bereiken. U kunt ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NCA. Meer informatie over de klachtenprocedure van de NCA vindt u hier (onderaan op de pagina).

Bestaan er aanvullende specialisaties voor chiropractoren?

Ja, de volgende aanvullende specialisaties zijn mogelijk voor chiropractoren:
Sport
Radiologie
Orthopedie
Functionele Neurologie
Deze praktijk is gespecialiseerd in Functionele Neurologie.

Hoe stel ik een vraag over de website of meld ik een probleem met de website?

Vragen of opmerkingen over de website (bijv. u vindt de letters te groot). Of problemen met de website? (iets werkt niet zoals u het verwacht).
Laat het ons weten via dit formulier.